Szószedet

Az alábbiakban néhány olyan szót, fogalmat találhatsz, amelyek az álhírekben, szenzációt ígérő cikkekben, vagy a témával kapcsolatban gyakran előfordulnak. A szószedet folyamatosan bővül majd!


Alternatív gyógymód

A hagyományos orvosláson kívül eső gyógymódok összessége.

Áltudomány

Olyan gondolati, elméleti, eszmei rendszer vagy módszer, amelyet művelői ugyan tudománynak neveznek, ám nem felelnek meg a tudományosság kritériumainak. Állításaikat a legtöbbször tudományosan, adatokkal és megfigyelésekkel nem lehet alátámasztani. Az áltudományok művelői gyakran panaszkodnak arra, hogy a “hivatalos” tudomány képviselői üldözik őket, állításaikat nem tudják “érdemben” cáfolni, továbbá azt álíltják, hogy felfedezéseik forrdalmiak és megváltanák a világot, ha az ellenérdekeltek nem tennének nekik állandóan keresztbe.

Bilderberg-Csoport

Az összeesküvéselmélet-hívők szerint az évente a hollandiai Bilderberg Hotelben, meghívásos alapon összeülő európai és amerikai politikai és pénzügyi elit valójában nem a világ problémáinak megoldásán, hanem az emberiség rabigába döntésén fáradoznak.

Chemtrail

Az összeesküvéselmélet-hívők szerint a chemtrail a repülőgépek által húzott, látható csíkokban rejlő méreg, amellyel permeteznek bennünket. A valóságban a repülőgépek kondenzcsíkot húznak, ami valóban tartalmaz különböző anyagokat, de mérget ilyen formában nem.

Dezinformáció

Olyan információ, amely szándékosan hamis, csúsztat.

Háttérhatalom

A világkormányhoz hasonló titkos hatalom, amelynek a kormányok, politikusok meg akarnak felelni.

Homeopátia

Az alternatív gyógymódok egyike, amely azt állítja, hogy a betegségeket olyan szerekkel lehet kezelni, amelyek hasonló tüneteket váltanak ki, mint maga a betegség. A homeopátiás szerek hatékonysága és hatásossága a klinikai tesztek során rendre megbukik, egyelőre nem sikerült bizonyítani, hogy ezek a szerek segítenének a gyógyulásban, vagy gyógyszerek lennének.

Illuminátusok

Bár a 18. század végén valóban létezett az elsősorban a mai Németország és Svájc városaiban népszerű titkos szervezet a felvilágosodás (az illuminati is megvilágosodottat jelent) eszméinek terjesztésére és propagálására, a rend fenállása csak rövid ideig tartott, hamarosan betiltották. Az összeesküvés-hívők szerint azonban a társaság tovább élt, és a Bilderberg-csoporthoz, vagy a szabadkőművesekhez hasonlóan ők állnak az emberiség ellen elkövetett gonosz cselekedetek mögött.

Kompromat

Vélt vagy valós ellenfelek és ellenségek lejáratására indított kampány. Elsősorban a szovjet államgépezet használta a nemkívánatossá, kellemetlenné váló személyek besározására. A vádak között gyakran szerepelt az államellenes tevékenység, a homoszexualitás, a pedofília, a kábítószerfüggőség és a házasságszédelgés. Általában a vádak kérdésekként fogalmazódtak meg (“Kábítószerfüggő lenne X elvtárs?”), vagy a vádakat körülírták (“egy szemtanú szerint X elvtárs cukorkát adott a kisgyereknek”). Ez a típusú lejáratás ismét egyre népszerűbb Magyarországon.

Kompromittáló

Olyan információ, amely valakit kellemetlen helyzetbe hozhat, függetletül attól, hogy az információ igaz-e vagy hamis.

Migráns

Azt jelenti, vándorló, alapvetően semleges jelentésű, a menekült szó szinonimája, a magyar közbeszédben, szóhasználatban a menekültekre használt negatív megkülönböztetéssel bíró kifejezés.

Összeesküvés-elmélet

Olyan világmagyarázó elmélet, amely arra épül, hogy a világban vannak titkok és igazságok, ám azt valakik el akarják előlünk titkolni.

Propaganda

Egy-egy nézetet, véleményt, akaratot kritikátlanul sulykoló kampány, amelynek fontos eleme a hamis információk terjesztése.

Szabadkőművesek

A szabadkőművesek az összeesküvés-hívők legrégebbi és leggyakrabban említett célpontjai, számos népszerű film, könyv főszereplői. Az első szabadkőműves-páholyok a 17. században Angliában alakultak meg, később Európa-szerte gyarapodott a számuk. Kezdetben egyáltalán nem voltak titkosak, noha a páholyokat nagyon szigorú szabályrendszer szerint működtették. Manapság nagyon gyakran az illuminátusokhoz, a Bilderberg-csoporthoz és a világkormányhoz kötik őket, hol szövetségeseikként, hol pedig egyenesen az összes háttérhatalom irányítóiként.

Világkormány

Az emberiség sorsa felett döntő láthatatlan, titkos kormány, a demokratikusan megválasztott kormányokat irányító világszervezet.


Tovább az Álhírvadász tesztre